Archives

«Gnistrespjot»

Gnistrespjot, gnistrespjot, gnistrespjot!
kommer det fra barnelepper.
Rusk og riv. Spjot skal ut.
Fyrstikker suger. Lighter må til.
Stødige hender. Sammenbitte tenner.
Flammen varmer og varmer og varmer og varmer.
Plutselig gnisten spretter. Klapp og latter.
Stødige barnehender. Nervøse pappahender.
Gnistrer, gnistrer, gnistrer!
kommer det fra barneøyner.
Sirkler må til. Rundt, rundt, rundt! Sveiseblind.
Mm for mm for mm. Enden er nær.
NEI! hiv ei for naboen fyr ei vil!
Plutselig er det slutt.
F…!
Fyrstikker suger. Lighter må til…