Oksygenløselighet

I innlegget «Oksygenering» ble det snakket om mengden med oksygen i vørteren, og jeg tenkte at jeg skulle utfylle dette litt mer i innlegget her. Mengden gass som maksimalt kan løses i rent vann (altså løseligheten til gassen) styres av to parametre: partialtrykk og temperatur. Partialtrykk er ikke noe man kan måle direkte, men noe man regner ut. Oksygenmengden i luft på ca. 21 %, og ved 1 atmosfæres trykk (1 atm eller 760 mmHg) vil da partialtrykket av oksygen være 0,21 atm. Jo høyere partialtrykk, jo høyere løselighet. Bytter man ut all luften i beholderen med oksygen vil partialtrykket bli 1 atm (gitt at man ikke setter på ekstra trykk). Det samme gjelder om man bobler gassen inn. Da vil altså løseligheten øke. Når det gjelder temperatur øker løselighet for de aller fleste gasser, inludert oksygen, når man senker temperaturen til vannet. Urenheter i vannet (øl = urent vann) vil også kunne påvirke løseligheten. Så hvorfor skal man da riste/røre på vørteren når det verken øker partialtrykket eller senker temperaturen? Svaret er at løsingen tar tid. Det øverste laget med vørter vil fort bli «mettet», altså nå maksimalt O2-innhold ganske fort, og reaksjonen vil stoppe opp. Når man rister eller rører byttes hele tiden vørteren som er i kontakt med luften ut, og man får løst mer gass fortere. Bobler man gassen inn fra bunnen vil boblene med gass flyte oppover, og komme i kontakt med mye av vørteren. Så er skum en indikator på mye oksygen? Nei, det sier egentlig bare noe om vørterens evne til å holde på bobler/skum. Vørteren som utgjør skummet vil imidlertid inneholde maksimal mengde av oksygen for den gassammensetningen og temperaturen du har. Mengden skum er altså en omtrent like dårlig indikator på oksygeninnhold, som aktivitet i gjærlåsen er på ferdig gjæring. Løseligheten av oksygen i vann er mindre enn mange tror. For 20 ºC vil man med vanlig luft ikke klare å løse mer enn 9 mg/L (9 ppm) O2. For CO2 derimot er løseligheten mye større; hele 1.69 g/L (1690 ppm) hvis man har 1 atm med ren CO2 ved 20 ºC.

ºCmg/LºCmg/L
014,601310,60
114,201410,40
213,811510,10
313,45169,90
413,09179,70
512,76189,50
612,50199,40
712,20209,20
811,90219,00
911,60228,80
1011,30238,60
1111,10248,50
1210,80258,40
Oksygenløsligheten (mg/L) i ferskvann ved 760 mmHg