Relasjoner – Intro

Som min del av det kollektive ansvaret med å gjøre verden en bedre plass å være så tenkte jeg å slå et slag for relasjonsdatabaser. Jaja, kanskje ikke bedre for de aller fleste andre mennesker, men det kan gjøre hverdagen betydelig bedre for deg selv. Til informasjon så blir ikke dette noe omfattende kurs i databasedesign for det finnes det allerede mye av på nett, skrevet av folk som er langt flinkere enn meg på dette området. Så hva er en relasjonsdatabase? Relasjonsdatabaser bygger på relasjonsmodellen som ble utviklet av Edgar Frank Codd på 1960-tallet og presentert i den banebrytende artikkelen «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks» tidlig på 1970-tallet. Oppsummert så handler relasjonsmodellen om at data er lagret i tabeller eller relasjoner, og det er satt opp regler for hvordan relasjoner kan utformes. I en relasjonsdatabase som følger normaliseringsformene (se innlegget «Relasjoner – Normalisering» for mer informasjon) så bidrar unike identifikatorer til å beskytte dataene, og de sikrer at ingen to rader (eller poster) inneholder de samme dataene i en tabell. Du kan også bruke disse identifikatorene til å relatere poster i en tabell til en eller flere poster i en annen tabell. En relasjonsdatabase kan kreve at nye poster i en tabell har en eksisterende og tilsvarende verdi i en annen tabell. F.eks. så kan man ikke opprette en ny ordre i en ordretabell uten at det finnes en tilsvarende kunde i en kundetabell. Vi snakker om referanseintegritet. Neste innlegg handler om normalisering og det innlegget finner du her.