Tag Archive | oljefond

La cuenta, por favor

Bakgrunnen for dette innlegget er den mye omtalte «bypakken» til Ålesund. Dette er et svært ambisiøst prosjekt til 7 milliarder som vil medføre et utall bomstasjoner og påståtte ekstra årlige kostnader for familier på mellom 10 og 40 tusen avhengig av antall biler og aktivitet i husstanden. Dette skaper selvsagt mye politisk støy men også betydelig misnøye hos innbyggerne som igjen fyrer av i sosiale media (SoMe). Det er forresten mye støy andre plasser i Norge for tiden om akkurat bomstasjoner. Nå skal ikke dette innlegget handle om «bypakken» men om en gjenganger i diskusjonene man kan lese om på SoMe. Det handler selvsagt om at Norge er verdens rikste land, oljefondet, veiavgift og at staten burde være i stand til å betale for veiene uten ekstra belastning på innbyggerne. Det er akkurat dette jeg synes er litt fasinerende. Hvem er det egentlig som tar regninga for at vi har det slik vi har det i Norge? Man kan i teorien dele innbyggerne i Norge inn i 3 kategorier: «næringsdrivende», «stat/kommune» og «pensjonister». De som får penger fra staten (f.eks. trygd) kommer i kategorien stat/kommune. Begrepet «statlige bedrifter» kompliserer ting da noen genererer inntekt til staten mens andre ikke. Staten eier ikke nødvendigvis 100% av alle selskapene heller. Om man havner i kategorien næringsdrivende eller stat/kommune handler om hvem som betaler lønna di. Er det penger generert av bedriften som betaler lønna så gjelder kategorien «næringsdrivende». Equinor ASA er et eksempel på en statlig eid bedrift, men det er ikke tvil om hvor pengene til lønningene kommer fra så ansatte her kommer under kategorien næringsdrivende. Ansatte i stat og kommune får lønningene sine fra staten og havner i kategorien stat/kommune. Pensjonistene havner selvsagt i kategorien pensjonister, men hvem er det egentlig som betaler for dagens pensjonister? Jo, det er faktisk dagens arbeidstakere som betaler for dagens pensjonister. Der fikk du noe å tenke på. Oppsummert betyr det at kategorien «næringsdrivende» bærer de resterende 2/3-delene av samfunnet. La meg ta et eksempel. En sykepleier, som leverer livsviktige tjenester, er ansatt på et offentlig sykehus og får lønnen sin fra staten. Sykepleieren betaler skatter, avgifter og bompenger til stat og kommune. Siden lønna til sykepleieren kommer fra staten er dette i praksis bare en tilbakeføring av penger til staten. Pengene som staten mottar gjennom kategorien stat/kommune gir med andre ingen økte inntekter til staten siden pengene opprinngelig kommer fra staten. Dette betyr igjen at det er verdiene fra kategorien «næringsdrivende» som faktisk betaler for de tjenestene man har i samfunnet. Tjenestene vi har i Norge i dag betales av enkeltpersonforetaket nede på hjørnet og de store konserna. Man kan jo da stille seg spørsmålet om hvem som faktisk betaler for den nye bypakken til Ålesund. Er det alle de nevnte kategoriene eller sitter kategorien «næringsdrivende» igjen med hele regninga? Det er med andre ord ikke rart at staten gjør det den kan for å få inn verdier fra næringslivet. Nå skal jeg ikke begi meg ut på en diskusjon rundt merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og andre avgifter (eller om man vil forgiftninger) men man skulle jo tro at jo flere man fikk fra kategorien «stat/kommune» over i «næringsdrivende» jo bedre var det for Norge og for oss alle. Til slutt så tenkte jeg å si et par ord om oljefondet. Jeg kan starte med å si at jeg har veldig liten greie på mekanismene rundt nasjonal og internasjonal økonomi. Det er en litt morsom teller på nettsiden til Norges Bank Investment Management. Den viser i skrivende stund at oljefondet er på ca. 10 billioner (det er 13 nuller folkens!). Hvorfor tar man ikke bare 300 milliarder av oljefondet til veier, sykehus, ny bærekraftig næringsvirksomhet, innovasjon og kompetanse osv.? Det er nok ikke bare å dumpe 300.000.000.000 kroner inn i norsk økonomi uten at det slår ut på inflasjonen. Det er de som mener dette bare er tull siden det aldri har vært prøvd, og rett og slett er propaganda fra «venstresiden». Nå tror jeg at der sitter en del oppegående mennesker i staten og at hadde dette vært mulig så hadde det vært gjort uavhengig av politisk tilhørighet. Realiteten er at vi i Norge har et stort etterslep på vedlikehold av infrastuktur, og det er bedre å reparere på «huset» enn å bygge nytt i tide og utide. På en annen side er man redd for inflasjonen så kan jo det hele løses med å leie inn utenlandske selskaper til å fikse hele morroa. Just saying som man sier på newnorsk.

This entry was posted on 31. mai 2019, in Blogg and tagged .